BCN3102语文教师与语文教学

大专师生交流处。

版主: kuanghong

头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

Etika Perguruan

Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

Kepentingan Etika Guru

Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Kod etika dianggap penting kerana:

1) Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. – Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru.

2) Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka.

3) Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. – Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.

4) Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. – Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.

5) Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. – Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.

6) Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. – Pengamalan etika dapat mengekal, dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN, 1991).
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

Piagam Pelanggan

1) Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan.

2) Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.

3) Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur.

4) Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

5) Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya.

6) Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan.

7) Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat.

8.) Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain.

9) Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain.

10) Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan.

11) Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan.

12) Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara.

13) Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna.

14) Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya.

15) Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya.

16) Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan.

17) Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian.

18.) Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap muridnya.

19) Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya.

20) Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain.

21) Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan.

22) Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan.
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

2014年6月开始,课程内容作了一些调整,敬请留意:

1 Konsep Asas P & P Bahasa Cina 语文的教与学
a. 语文教学概论
• 任务与目的
• 教学原则
• 教学模式、方法、形式
b. 语文学习理论
• 传统语文学习法
• 语言习得(Language acquisition)
——先天论;后天论

2 Pedagogi Umum 常用语文教学法
a. 讲授法
b. 讨论法
c. 示范法
d. 表演法
e. 问题解决法
f. 活动设计法
g. 参观访问法

3 TMK dlm P & P Bahasa Cina 现代信息技术与语文教学
a. 语文教学的变化
• 教学环境
• 教学方式
• 教学过程
• 教学媒体
• 师生角色
b. 电化教学法概论

4 Perancangan P&P 语文教学的计划
a. 教材的分析
b. 教学计划
c. 教学目标的设计

5 Pelaksanaan P&P 语文教学的实施
a. 教案的编写
b. 微格教学的意义和作用
c. 教学反馈和反思

6 Bahan Bantu Mengajar 教具
a. 意义
b. 种类与功用
c. 来源、应用与收藏

7 Kemahiran Penggunaan Bahasa 教学语言技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

8 Kemahiran Pelbagai Rangsangan 教态变化技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

9 Kemahiran Menerang 讲授技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

10 Kemahiran Menyoal 提问技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

11 Kemahiran Mengawal dan Memotivasi 课堂调控与激励技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

12 Kemahiran Banshu 板书技能
d. 意义
e. 原则与作用
f. 类型和要求
g. 微格教学

13 Kemahiran Mengorganisasi Aktiviti 组织教学技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

14 Kemahiran Set Induksi dan Penutup 导入与结束技能
a. 意义
b. 原则与作用
c. 类型和要求
d. 微格教学

15 Peranan & Etika Guru B Cina小学华文教师的职责与素养
a. 小学华文教师的职责
b. 小学华文教师的素养
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

参考书目:

必读书目:
1)郭友《新课程下的教师教学技能与培训》,北京:首都师范大学出版社,2007
2)王宗海、肖晓燕《小学语文教学技能》,上海:华东师范大学出版社,2010

附加书目:
1)郭友、杨善禄、白蓝编著《教师教学技能》,北京:首都师范大学出版社,1993
2)孙正川、王文、高仕汉编《课堂教学技能训练》,武汉:华中理工大学出版社,1999
3)王以仁等著《教师心理卫生》,台北:心理出版社,1996
4)杨国全《课堂教学技能训练指导》,北京:中国林业出版社,2001
5)王凤桐主编《小学语文微格教学教程》,北京:科学出版社,2002
6)李冲锋《教学技能应用指导》,上海:华东师范大学出版社,2007
7)Jemaah Nazir Sekolah, (2003). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia—Sekolah: Instrumen Pemastian Standard. Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.
8)Jemaah Nazir Sekolah, (2004). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia—Sekolah: Pernyataan Standard. Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia.
头像
老黄
Site Admin
帖子: 28553
注册时间: 29-07-05 周五 12:07 am
来自: 太平 --〉关丹
联系:

老黄 写道:参考书目:

必读书目:
2)王宗海、肖晓燕《小学语文教学技能》,上海:华东师范大学出版社,2010

图片
回复

回到 “法情大专”